.


VÍTEJTE
NA RENAB.CZ


KOMPLETNÍ RESTAUROVÁNÍ STYLOVÉHO NÁBYTKU

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

BAROKO

Umělecký sloh 17. století pocházející z Itálie. Barokní nábytek vynikal svojí mohutností a plastičností, často byly používány i luxusní materiály. Svého vrcholu dosáhl za éry francouzského krále Ludvíka XIV.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

ROKOKO

Rokoko se na našem území uplatnilo především ve druhé polovině 18. století, a to zvláště v bohatém šlechtickém prostředí. Mohutnost nábytku ustupuje, nohy a další plochy nábytku dostávají často složitější esovité tvary.

Pro zvětšení klikněte

KLASICISMUS

Tento sloh mající původ v napoleonské Francii se v nábytku projevil nejprve jako honosný empír (1805-1820) čerpající mnohé vzory v antickém umění. Ve své pozdní fázi (1815-1850) se klasicismus překrystalizovat do podoby tzv. biedermeieru (též pozdní empír), který se široce rozšířil i mezi měšťanské vrstvy. V biedermeieru ustupuje zdobnost, za to je dáno vyniknout přirozené kráse dřeva.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte

HISTORISMUS

Historismus je umělecký sloh, který se prosadil zejména v druhé polovině 19. století. Vyznačuje se návratem k minulým stylům, jejich pojetí je však jiné, jsou využívány tehdy moderní technické postupy a nové materiály. Někdy navíc dochází k mísení jednotlivých historických stylů, čímž se utváří zcela svébytný sloh. V době historismu se však setkáme i s dalšími, paralelními nábytkářskými proudy a s dovozem orientálního nábytku. Zvláštním případem je pak charakteristický ohýbaný nábytek Thonet, který se vyrábí doposud.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

SECESE

Secese (1890-1920) patří mezi nové, průkopnické výtvarné styly vzniklé na přelomu 19. a 20. století, tedy v době překotných a hlubokých změn v mnoha oborech lidské činnosti. Secesní nábytek je pohodlný, funkční, nápadný typickým zdobením ornamentálními a rostlinnými motivy. Jeho dlouhé zaoblené křivky (vliv Francie) byly později vystřídány různými geometrickými vzory a častým využíváním nedřevěných materiálů jako perleť, keramika, barevné sklo či kov (vliv Anglie a Rakouska-Uherska). Vzniká i nábytek výhradně kovový.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

KUBISMUS

Kubismus vznikl nedlouho před první světovou válkou ve Francii, ale do užitého umění se dostal až po jejím skončení v nově vzniklém Československu, kde po jistou dobu představoval jakýsi národní styl. Nápadný je svým využíváním nejrůznějších geometrických tvarů. Odvážné konstrukce proto v některých případech nejsou v souladu s fyzikálními vlastnostmi použitého dřeva.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

NÁBYTEK MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ

Doba mezi první a druhou světovou válkou přinesla velké rozrůznění v uměleckém pojetí nábytku. Vedle oblých křivek v ploše a obecného důrazu na estetický vzhled a krásu materiálu u stylu art deco se zároveň setkáváme s funkčností, geometrickou čistotu a estetickou strohostí funkcionalismu. Nadále je však vytvářen i nábytek starších stylů, zejména secesní, pseudorenesanční a v tzv. vídeňském baroku. Barokních a rokokových linií zas využívá Gerstl. Opakují se též zjednodušené vzory stylu Ludvíka XIV. a vyrábí se nábytek ve stylu 3. biedermeieru. Dále pak vzniká mnoho nábytku, který není „stylově čistý“ a čerpá z více stylů. Mezi použitými materiály se již objevují velkoplošné desky, laťovky a překližky.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněteNábytková produkce z 50. a 60. let 20. století ještě čerpá z meziválečné kvality, a to především návrhově, kvalita plošných desek však bývá špatná. Provedení je již poznamenáno cílem vyrobit co nejvíce a co nejlevněji. Objevují se první dřevovláknité desky, které představují velmi nekvalitní materiál. Nábytek z nich vyrobený nerestauruji.